Zirkular 05.22: Txanda-kontraturako laguntzak

Zirkular 05.22: Txanda-kontraturako laguntzak

Bazkide agurgarria:

 Joan den abenduaren 31n argitaratu zen 2021eko abenduaren 13ko EBAZPENA, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita txanda-kontraturako laguntzen 2022ko ekitaldirako deialdia (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/12/2106477e.shtml).

Deialdi honetan araututako laguntzen onuradunak izan daitezke bertan ezarritakoaren araberako txanda-kontratuak egiten dituzten pertsona fisikoak eta juridikoak”. 2021eko urriaren 19tik aurrera egindako kontratuei lotzen zaie. 4. artikuluan diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak jasotzen dira.

1.– Diruz lagunduko dira lanaldi osoko eta muga gabeko txanda-kontratuak, edo iraupen mugatukoak, baldin eta behin hori amaituta edo lehenago mugagabe bihurtzeko konpromisoa jasotzen bada.

2.– Dirulaguntza eskuratu ahal izateko, txanda-hartzaile gisa kontratatutako pertsonak gutxienez 14.000 euroko ordainsari gordina izan behar du urteko.

 3.– Txanda-kontratuak honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonekin sinatu beharko dira:

1.– 30 urtetik beherako eta 45 urtetik gorako pertsonak izatea.

2.– Honako egoera hauetakoren batean egotea.

  1. a) Kontratua hasi aurreko egunean langabezian eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta eta alta emanda dagoena.
  2. b) Enpresan iraupen mugatuko kontratua izatea. (…).
  3. c) 30 urtetik beherakoak, enpresa berean praktiketako kontratu bat edo prestakuntzarako eta ikaskuntzako kontratu bat itundua dutenak, edo lanekoak ez diren praktikak garatzen ari direnak, Enpresan lanekoak ez diren praktikak egiteari buruzko urriaren 31ko 1543/2011 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera,(…).”

Artikulua. 5 diru-laguntzatik kanpo dauden jarduerak jasotzen ditu. 8.400 euroko zenbatekoa aurreikusten da, eta % 10 igoko da txanda hartzen duen pertsona emakumezkoa bada.

“(…) egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira. Egoitza hori helbide honetatik sartu ahal izango da: https://www.euskadi.eus/egoitza, eta Lanbideren web-orrian izango da bertara sartzeko esteka bat. Izapideak egiteko jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak, ereduak eta eskabide-inprimakia helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/0136408”.

Hauek izango dira dirulaguntza-eskabideak aurkezteko epeak:

  1. a) Deialdia EHAAn argitaratu aurretik hasitako kontratuak: hiru hilabete, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
  2. b) Deialdia EHAAn argitaratu den egunean edo ondoren hasitako kontratuak: hiru hilabete, txanda-kontratua hasi den egunetik aurrera.

Edozein kasutan ere, eskabideak aurkezteko azken eguna 2022ko urriaren 17a da”.

Artikulua. 7.3. eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa jasotzen du.

Zuen kontsultetarako, 944050019 eta 688767758 zenbakietara bidal dezakezue.

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio