De la trastienda a la plaza. Dendaostetik plazara

De la trastienda a la plaza. Dendaostetik plazara

De la trastienda a la plaza. Bizkaidendak en colaboración con los ondarreses Javier Arrieta Idiakez, Kaiet Bengoetxea Urkiza y Antxon Uskola han publicado un nuevo libro para fomentar los valores del comercio y economía local.

El proyecto ha sido financiado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.

Javier Arrieta Idiakez ha escrito las siete primeras narraciones y su hermana Pilar la octava. Kaiet Bengoetxea Urkiza se ha encargado de las ilustraciones de los capítulos 1, 3, 5 y 7, y Antxon Uskola Urruzuno de las correspondientes a los capítulos 2, 4, 6 y 8.

La portada la han realizado los dos ilustradores.

Se han publicado 1000 ejemplares. Las asociaciones Zatozte, de Ondarroa, Hemen be Bai, de Markina-Xemein, y Kitto, de Lekeitio, se encargarán de repartir los ejemplares gratuitamente, a partir de Navidades, entre las personas y entidades interesadas.

El libro se ha diseñado conforme al modelo quebequés, es decir, por un lado, en euskera, y, por otro lado, en castellano.

Los autores nos presentan un libro lleno de sentimientos, colores y realidad. Entre los temas tratados se encuentra la economía circular, la digitalización, el asociacionismo, las condiciones laborales, el emprendimiento, la aportación de los inmigrantes, la economía KM 0 y la situación de los celíacos.

Asimismo, han querido intercalar aspectos relacionados con la historia, la cultura, el arte, el deporte y la mitología del País Vasco. En concreto, en las narraciones es posible, de un modo u otro, encontrar a Txomin Agirre, Unamuno, Pío Baroja, Oteiza y un nutrido número de músicos euskaldunes. También a Anbotoko Mari.

En ese sentido, con frecuencia el pasado y el presente se encuentran, para mirar siempre hacia el futuro. Así, hay referencias a la caza de la ballena, a los pastores vascos, a la vida del caserío, a las chicas futbolistas, a pasajes de la historia de la cesta punta, al comunitarismo vasco…

Ahora corresponde a la lectora o al lector disfrutar de las narraciones, reflexionar y sacar las conclusiones pertinentes, en soledad, entre amigas y amigos, en familia, en la escuela… En último término, las narraciones nos llegan desde la trastienda a la plaza.

 

DESCARGAR LIBROS

 

DE LA TRASTIENDA A LA PLAZA
DE LA TRASTIENDA A LA PLAZA

 

 

Dendaostetik Plazara. Lan berria kaleratu dute Bizkaidendak eta Javier Arrieta Idiakez, Kaiet Bengoetxea Urkiza eta Antxon Uskola Urruzuno ondarrutarrek parte hartzearekin..

Zortzi kontakizunez osatutako liburua dakarkigute, tokiko komertzioa eta ostalaritza bultzatzeko helburuarekin.

Proiektua Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak finantzatu du.

Tokiko komertzioa eta ostalaritza bultzatzeko proiekturen bat egiteko ideia Ondarroa eta Lekeitioko dra! dendetako Esteban Markuerkiaga Santiso ondarrutarrarena izan zen. Egileekin bildu eta haien baiezkoa jaso ondoren, 2023an zehar bidea egitea erraza izan da.

Javier Arrieta Idiakezek lehenengo zazpi kontakizunak idatzi ditu, eta bere arreba Pilarrek zortzigarrena. Kaiet Bengoetxea Urkizak 1, 3, 5 eta 7. kontakizunetako marrazkiak egin ditu, eta Antxon Uskola Urruzunok 2, 4, 6 eta 8. Kontakizunetakoak.

Azala bi marrazkilariek sortu dute.

Guztira 1000 ale kaleratu dituzte. Ondarroako Zatozte, Markina-Xemeingo Hemen be Bai eta Lekeitiko Kitto elkarteak arduratuko dira Gabonetatik aurrera aleak dohainik banatzeaz interesa izan dezaketen pertsonen eta erakundeen artean.

Liburua quebektar ereduari jarraituz egin dute, hau da, alde batetik, euskaraz, eta, bestetik, gaztelaniaz.

Sentimenduz, kolorez eta errealitatez jantzitako lana eskaintzen digute egileek. Jorratu dituzten gaien artean dira ekonomia zirkularra, digitalizazioa, elkartasuna, lan-baldintzak, ekintzailetza, immigranteen ekarpena, bertatik bertarako ekonomia eta zeliakoen egoera.

Halaber, han-hemenka, tarteka, Euskal Herriko historiari, kulturari, arteari, kirolari eta mitologiari ere begiratu diote. Halatan, kontakizunetan, modu batera edo bestera, posible da Txomin Agirre, Unamuno, Pío Baroja, Oteiza eta edozenbat euskal musikari aurkitzea. Baita Anbotoko Mari bera ere.

Ildo beretik, sarritan iraganak eta orainak bat egiten dute, etorkizunera begiratzeko beti. Horrela agertzen dira balearen arrantza, artzain euskaldunak, baserriko bizimodua, neska futbolariak, zesta-puntaren historiari lotutako kontuak, euskal komunitarismoa…

Irakurleari dagokio orain kontakizun horiez gozatzea, gogoeta egitea eta ondorioak ateratzea, bakardadean, lagun artean, familian, eskolan… Azken finean, kontakizunok dendaostetik plazara datozkigu.

 

LIBURUAK DESKARGATU

 

 

DENDAOSTETIK PLAZARA
DENDAOSTETIK PLAZARA

 

 

Idiomas
Scroll al inicio