71/21 Zirkularra 2021eko maiatzaren 31a

71/21 Zirkularra 2021eko maiatzaren 31a

Bazkide agurgarria:

 

Ostiraleko BAOn argitaratu zen 79/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, 2021eko Trantsizio Digital eta Berdea diru-laguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena (https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/28/I-421_eus.pdf?hash=4fe7cf9a0d3c8fdacd09266b59c56c7f).

 

Dekretuak hainbat lerro jasotzen ditu Bizkaiko enpresentzat edo Bizkaiko ekoizpen-zentroa dutenentzat, 5 eta 250 langile bitartekoak. Jarduera honekin “industria, eraikuntza, garraioa, industriari lotutako zerbitzuak, turismoa eta handizkako merkataritza (eranskinean ageri dira 2009ko Ekonomi Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN) epigrafeetatik dirulaguntza jaso dezaketenak)» eranskinean jasotakoaren arabera. Kasu guztietan kanpoan geratzen dira ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, elkarteak eta federazioak.Kasu guztietan kanpoan geratzen dira ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, elkarteak eta federazioak.

 

Azken eranskinean ikusten dugu «jarduera profesionalak» eta «informazioa eta komunikazioak«, «Ordenagailuen konponketa» eta ibilgailu motordunen txikizkako merkataritza ere sartzen direla.

 

 1. DIGITALIZAZIORAKO ETA INGURUMEN-IRAUNKORTASUNERAKO PLANAK GARATZEKO DIRULAGUNTZAK (1.etik 18.era bitarteko oinarria).

 

Diruz laguntzeko modukotzat jotzen da eragile adituen laguntzarekin egindako oinarrizko digitalizazioko, digitalizazio aurreratuko edo ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko planak egitea”. Plan horiek egitearen % 80 eta 10.000 €arte finantzatuz, hurrengo laguntzak gehituz balioesten direnak.

 

 1. OINARRIZKO DIGITALIZAZIO-PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZAK (19.tik 36era bitarteko oinarria).

 

% 10 eta % 80 artean finantzatzen du, eta 50.000 euro arte. Diruz lagun daitekeen gastutzat jotzen du “IKT (Elektronikaren, Informazioaren eta Telekomunikazioen Teknologiak) hauetakoren bat ezartzea, bai tokiko instalazioa (on premise), bai SaaS (Software as a Service) eran.eek:

 1. Merkataritza elektronikoa: erosketa elektronikoak, salmenta elektronikoak,

B2B (Business to Business) edo B2C (Business-to-Consumer) proiektuak.

 1. ERP, Business Intelligence, CRM motako enpresaren kudeaketa aurreratuko sistemak, kudeaketa-sistemetarako softwarea (kalitatea, ingurumena, laneko arriskuen prebentzioa, datuen babesa, legezko betetzea).

iii. Ekoizpen-prozesuak kudeatzeko sistemak: MES, SCADA, GMAO).

 1. Hornidura-katearen barne- eta kanpo-logistika kudeatzeko sistemak: MRP, SCM, SGA.
 2. Produktuaren edo zerbitzuaren bizi-zikloaren kudeaketa (CAM CAE, PDM, DMF, PLM motako aplikazioak ezartzea). Diseinu- eta kalkulu-aplikazioak.
 3. Prozesu industrialen automatizazioa (PLC, CNC…, bidezko kontrola).

vii. Instalazioko komunikazioak.

viii. Telelana.

 1. Zibersegurtasuna”.

 

Garrantzitsua da 23.5 oinarrian diruz laguntzeko modukotzat jotzen ez duena aztertzea.

 

 1. DIGITALIZAZIO AURRERATUKO PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZAK (37.tik 54.era bitarteko oinarria).

 

Ez du 6.000 €-tik beherako laguntzarik emango, eta 100.000 €-ko laguntza eman ahal izango du, baina garrantzitsua da bere ustez diruz lagun ezin daitekeena aztertzea (41.5. oinarria). Honela definitzen du digitalizazio aurreratua: «automatizazioaren eta datu-trukearen bidez fabrikazio aurreratuari aplikatutako sistema ziberfisikoen esparruko EIKTak (Elektronikaren, Informazioaren eta Telekomunikazioen Teknologiak) erabiltzea. Digitalizazio aurreratuaren ondorioa da ekoizpenaren zenbait eremutan hobekuntzak egitea:

 1. Malgutasuna: aldaketa azkarrak, serie laburrak, pertsonalizazioa; «lead time» ren murrizketa (produkzio-denbora); «Time to market»ren murrizketa (diseinutik merkaturatu daitekeen produktura).
 2. Prestazioak: zerbitizazioa (produktuari gehitutako zerbitzuak/produktuaren

ordez zerbitzua saltzea); hobekuntzak produktu edo zerbitzuaren kalitatean;

hobekuntza prozesuaren fidagarritasunean; lan-baldintzen hobekuntza.

iii. Informazioaren erabilera: erabakiak hobeto hartzea; kontrol automatizatua;

kontrol autonomoa; erreakzio-denborak murriztea; arazoei eta beharrei aurrea hartzea.

 1. Eraginkortasuna: stockak murriztea; kontsumoak murriztea; hondakinak murriztea; langile-kostuak murriztea; mantentze-lanak hobetzea”.

 

 1. INGURUMEN-BERRIKUNTZAKO ETA EKONOMIA ZIRKULARREKO PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZAK (55.tik 72.era bitarteko oinarria).

 

100.000 euro arteko finantzaketa diruz “lagundu ahal diren proiektuek barnean hartu ahal dituzten ekintzen xedeak hauek izan ahal dira:

 1. a) Produktuaren/zerbitzuaren ingurumen-berrikuntza-Ekodiseinua: produktuaren/zerbitzuaren balio-bizitza handitzeko, produktuak/zerbitzuak erabiltzen duen bitartean duen ingurumen-inpaktua murrizteko, ingurumen-inpaktu txikieneko materialak erabiltzeko, produktua desmaterializatzeko, produktua konpontzeko, be rrerabiltzeko, edo haren bizitzaren amaiera ingurumenaren aldetik optimizatzeko jarduerak izango dira.
 2. b) Ingurumen-berrikuntza prozesuan: prozesuaren ingurumen-eragina murriztea (emisioak, energia-kontsumoa —energia berreskuratzea barne—, hondakinen bilketa eta bereizketa eraginkorra, berrerabiltzeko eta tratatzeko, hondakinen upcyclinga), betiere murrizketa hori prozesu konbentzionalaren %10ekoa bada gutxienez, edo teknika erabilgarri hobea hartzea badakar.
 3. c) Negozio-ereduko ingurumen-berrikuntza: funtzioaren optimizazioa, erabilera partekatua, zerbitizazioa, banaketa-eredua eta merkataritza-eredu optimizatua, lehen edo bigarren mailako emaitza gisa produktuaren/zerbitzuaren edo enpresaren jardueraren aztarna ekologikoaren erabilera eta murrizketa argi eta garbi optimizatzea dutenak”.

 

Informazio gehiago nahi izanez gero, 944050019 eta 688767758 zenbakietara jo dezakezue.

 

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio