44/21 Zirkularra 2021eko martxoaren 27a

44/21 Zirkularra 2021eko martxoaren 27a

Bazkide agurgarria:

 

Gaurko EHAAn, lehendakariaren martxoaren 26ko 16/2021 DEKRETUA argitaratu da, zeinaren bidez aldatu egiten baita martxoaren 6ko 13/2021 Dekretua, 2021ean lehen aldiz bat egitekoa, testu bakar batean, eta prebentzio-neurri espezifikoak eguneratzen baitira, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml).

 

Dekretu horren ondorioz, honako hauek dira gure kasuistikari aplika dakizkiokeen aldaketa nagusiak:

 

  1. Zirkulazioaren arloan: ”mugatu egingo dira bizilekua finkatuta duten udalerrietako barruti bakoitzeko pertsonen sarrera eta irteera, (…) azken 14 egunetako kasu positiboen intzidentzia-tasa metatua 100.000 biztanleko 400 edo gehiago duten (…) gorako udalerriei dagokienez, (…) Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak biztanleria-tamaina horretako udalerrietarako ezarritako parametro espezifiko baliokideen mugak gainditzen badira.

(…)

Osasun Sailaren webgunean (https://www.euskadi.eus), astelehenero zabalduko da, eta jaieguna bada, hurrengo lanegunean, Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariaren ebazpen bat, aurreko paragrafoetan ezarritako tasak eta parametroak gainditzen dituzten udalerrien eta lurralde historikoen zerrendarekin. Eraginkorra izango da apartatu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, hurrengo egunetik aurrera. Nolanahi ere, zabalkunde hori jasotzen duen lehen ebazpena dekretu hau indarrean jartzen den egun berean emango da, 2021eko martxoaren 27an (larunbata), eta ondorioak izango ditu 2021eko martxoaren 29ko 00:00etatik aurrera”.

 

Nolanahi ere, mugakide diren eta ohiko zirkulazioa duten udalerrien arteko mugikortasuna baimenduko da, erosketak eta aire zabaleko jarduera fisikoa egiteko”.

 

Elorrion, Ermuan, Muskizen, Ondarroan eta Berrizen izango dira kalteak, astelehenean, hilak 29, 00: 00etan hasita.

 

Erreferentziako ebazpenerako esteka hau da: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_Municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-Municipios-27-marzo-2021.pdf

 

  1. Pertsona-taldeei dagokienez, “eutsi egingo zaio erabilera publikoko espazioetan, itxietan nahiz aire zabalekoetan, eta erabilera pribatuko espazioetan egon daitezkeen pertsona-taldeen mugari. Gehienez ere lau pertsonako taldeak izango dira, salbu eta bizikideak badira, eta hargatik eragotzi gabe jendearentzat irekitako bulegoei, instalazioei eta establezimenduei, edo adingabeei edo mendeko pertsonei dagokienez ezartzen diren salbuespenak. 2021eko martxoaren 26tik apirilaren 9ra bitarteko egunetan, bizikideak diren pertsonen-taldeak elkartu ahal izango dira soilik espazio pribatuetan«.

 

Salbuespenak aurreikusten dira, hala nola «lan-, hezkuntza- eta erakunde-jarduerak» eta mendekoen arreta.

 

  1. Ostalaritza eta jatetxe-arloari dagokienez, intzidentzia-tasak eragindako udalerrietan honako hau gehitu da: “establezimenduek murriztu egin beharko dute lokalen barruan jendea atenditzeko ordutegia bi ordu-tarte hauetara:

 

06:30etik 09:30era.

13:00etatik 16:30era.

 

Zerbitzuguneetan dauden herri horietako ostalaritza- eta jatetxe-zerbitzuak irekita egon ahal izango dira ordutegi-muga horretatik kanpo, iragaitzazko erabiltzaileak artatzeko soilik”.

 

Astelehenetik aurrera, Elorrioko, Ermuko, Muskizko, Ondarroako eta Berrizko establezimenduei eragingo diegu.

 

  1. Ostatuari dagokionez, «2021eko martxoaren 26a baino lehen eta apirilaren 1etik 11ra bitartean ostatua emateko erreserbak dituzten pertsonak beren udalerritik erreserba egin duten herrira joan ahal izango dira, udalerri bateko edo besteko intzidentzia-tasa gorabehera«.

 

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio