43/21 Zirkularra 2021eko martxoaren 26a

43/21 Zirkularra 2021eko martxoaren 26a

Bazkide agurgarria:

 

Atzoko BAOk martxoaren 23ko 4/2021 FORU DEKRETU arauemailea argitaratu zuen, COVID-19rekin lotutako aparteko neurri gehigarriei eta jarduera ekonomikoari berrekiteko laguntzari buruzkoa (https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/25/I-224_eus.pdf?hash=cd75679dd488c1db65a04d081a58a523).

 

Hauek dira zerga-neurri nagusiak:

 

  1. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek ez dute 2021eko lehen eta bigarren hiruhilekoei dagozkien ordainketa zatikatuak autolikidatu eta Bizkaiko Foru Ogasunean sartu beharrik izango (1. artikuloa).

 

  1. COVID-19ren ondorioz bereziki kaltetutako jarduera ekonomikoak garatzen dituzten lokalen errentamenduei laguntzeko neurriak ezarri dira (3. artikulutik 7.era). Honela laburbiltzen dira:

 

  • Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunentzat zerga-oinarria zehazteko gastu kengarritzat hartuko da errentamendu-errentan izandako beherapenaren zenbatekoa (3. artikuloa).
  • 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldian egindako gastu eta inbertsioen 100eko 15aren pareko kuotaren kenkaria aplikatu ahal izango dute, COVID-19aren pandemiaren hedapenari aurre egiteko osasun-agintariek hartu dituzten neurrien ondoriozko baldintzak egokitu eta jarduera ekonomikoa berrabiarazi edo berreskuratu ahal izateko (4. artikuloa).

 

Kenkaria eragiketa egiaztagarriak eten eta/edo murriztu dituzten jarduerei aplikatzen zaie (ikus 4.2).

 

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio