41/21 Zirkularra 2021eko martxoaren 22a

41/21 Zirkularra 2021eko martxoaren 22a

Bazkide agurgarria:

Gaurko EHAAn arau hau argitaratzen da: 108/2021 DEKRETUA, martxoaren 16koa, zeinaren bidez jarraipena ematen baitzaie joko-sektorean COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko ezarrita dauden neurriei (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101637e.shtml).

Dekretuak 2021eko urtarrilaren 1era arteko atzeraeragina du.

Dekretuak honako hau ezartzen du: “2020ko abenduaren 31n etenda dauden joko-makinen ustiapen-baimenek etenda jarraituko dute 2021eko ekainaren 30era arte. (…) eta elkarren segidako luzapenak onartu ahal izango ditu, 2021eko abenduaren 31ra arte”.

Dekretu hau indarrean dagoen bitartean, ustiapen-baimenaren titularrak etendura kentzeko eskatu ahal izango du, baldin eta ustiapena eragozten duten baldintzak desagertzen badira. Baldintza horiek berriro gertatzen badira, etendura berriro eskatu ahal izango du”.

Ustiapen-baimenaren titularra eta baimen horren babesean makina ustiatzen den lokalaren titularra ez badira pertsona bera, kokatze-buletinaren sinatzaileetako edozeinek eskatu ahal izango du etendura kentzea”.

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio