36/21 Zirkularra 2021eko martxoaren 8a

36/21 Zirkularra 2021eko martxoaren 8a

Bazkide agurgarria:

Euskal txikizkako merkataritzaren ekipamendu pertsonalaren azpisektoreari eusteko laguntza berretsi da, martxoaren 4ko 34.21 Zirkularrean planteatutako baldintzetan (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101359e.shtml).

Soil-soilik zehaztu behar da hitzez hitz honako hau aurreikusten dela Aginduaren 3.7 artikuluan:

Era berean, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela automatikoki egiaztatuko du Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, dirulaguntza emateko eta ordaintzeko ebazpena eman aurretik. Hala ere, pertsona edo erakunde eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio uko egiaztapen horri, eta, kasu horretan, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu bere kontura”.

Ogasunaren eta Eusko Jaurlaritzaren interoperatibarekin izandako arazoen berri jaso ondoren, eskatzaileei jakinaraztea gomendatzen dugu, egiaztapen automatikoari uko egin diezaioten eta ziurtagiriak zuzenean espedientera ekar ditzaten.

Gogorarazi nahi dizuegu zuzeneko laguntzarako kabinete bat duzuela 944050019 eta 688767758 zenbakietan.

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio