131/21 Zirkularra 2021eko abenduaren 1a

131/21 Zirkularra 2021eko abenduaren 1a

Bazkide agurgarria:

Gaurko BOEk honako arau hau argitaratu du: “Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se adaptan las condiciones y se extienden los plazos de solicitud de los avales regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo” (https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19802.pdf).

ICOk bermatutako epeen eta zenbatekoen luzapen bat da, 67.21 Zirkularrean azaldutakoa aldatzen duena. Zirkular hori eranskin gisa bidaltzen dugu berriro, luzapena eskatzeko prozedura bistaratzeko.

Ebazpen horrek aukera ematen du, ICOrekin komunikatuko den banku-erakundearekin aldez aurretik adostuta, 2022ko ekainaren 1era arte luzatzeko, epemuga-epeak luzatzen direnean eta finantzaketa-eragiketak abal publikoa jaso duten partaidetza-mailegu bihurtzen direnean, eta 2023ko ekainaren 1era arte, zorpetzea murrizteko neurrietarako.

Banku-erakundeek gehienez ere berrogeita bost egun natural izango dituzte zordunaren eskaera ebazteko.

Informazio gehiago nahi izanez gero, 944050019 eta 688767758 zenbakietara jo dezakezue.

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio