122/21 Zirkularra 2021eko urriaren 22a

122/21 Zirkularra 2021eko urriaren 22a

Bazkide agurgarria:

Atzoko EHAAn 2021eko urriaren 13ko AGINDUA argitaratu zen, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bitartez EAEn hondakinen araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta horretarako deialdia egiten baita (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105375e.shtml).

 Erakunde onuradunen artean sartzen dira industrietan sortutako hondakin komertzial ez-arriskutsuak edo etxeko hondakinak sortzen dituzten enpresak, elkarteak eta gremioak, “merkataritza-hondakin ez-arriskutsuak edo industrian sortutako etxeko hondakinak sortzen dituztenak, eta bilketa bereiziko proiektuak aurkezten dituztenak, 1. ildoan aurreikusitako dirulaguntzetarako” (“bertan jasotzen dira biohondakinen sortzaile handiak, besteak beste, jatetxeak, handizkariak, jantokiak, sukaldaritza kolektiboko zerbitzuak eta txikizkako kontsumorako establezimenduak”). 1. Ildoa, honako hauek jasotzen dituena: “Bereizitako bilketa berriak abian jartzea, bereziki biohondakinena, eta egungoak hobetzea.

 1.1.– Tratamendu biologikoko instalazio espezifikoetara (konposta, digestio anaerobioa edo biak) bideratutako biohondakinen bilketa bereizia ezartzeko, handitzeko edo hobetzeko proiektuak.

 

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

 1. a) Biohondakinen etxeko ontziak.

(…)

 1. b) Biohondakinen komunitateko ontziak. Jabekideen erkidegoetarako ontziak.

(…)

 1. c) Ekarpen-sistemak.

Banakako edo komunitateko ontzien edo poltsen esekitokiak eta/edo konpartimentuak, atez ateko bilketarako.

(…)

 1. f) Ekarpen-eremuak eraikitzea eta sarrera kontrolatzea.

(…)

 1. g) Landare-hondakinak biltzeko zaku berrerabilgarriak.

(…)

 1. i) Sortzaile handien biohondakinetarako ontziak (…).
 2. j) Sortzaile handien biohondakinetarako poltsa eta zorro konpostagarriak (…).
 3. l) Prestakuntza eta informazioa emateko, proiektua hedatzeko eta proiektuaren xedeko herritarrak sentsibilizatzeko jarduketek lan-plan bat eta gida bat (…).

ll.– Sortzaile handientzako informazio-, hedapen- eta sentsibilizazio-kanpaina eta proiektuaren jarraipena (…).

1.2.– Biohondakinak jatorrian bereizteko eta birziklatzeko proiektuak, etxean eta komunitatean konpostatzearen bidez (…).

1.3.– Etxean, merkataritzan eta zerbitzuetan sortutako sukaldeko olio erabilia bereizita biltzea ezartzeko edo bilketa hobetzeko proiektuak, olioa balorizatu, eta, bereziki, bioerregaia lortzeko.

(…)

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

 1. a) Inbutuak.

(…)

 1. b) Bidoiak eta/edo edukiontziak.

(…)

 1. c) Proiektuaren hedapen-, komunikazio-, sentsibilizazio- eta jarraipen-jarduketak”.

 

50.000 €-ko gehieneko zenbatekoa aurreikusi da, proiektuaren kostu osoaren % 90 gainditu gabe. 2021eko abenduaren 15era arte aurkeztu ahal izango da. Eskaerak https://www.euskadi.eus/Servicios/1207501 helbidean aurkeztuko dira.

 Informazio gehiago nahi izanez gero, 944050019 eta 688767758 zenbakietara jo dezakezue.

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio