119/21 Zirkularra 2021eko urriaren 21a

119/21 Zirkularra 2021eko urriaren 21a

Bazkide agurgarria:

Atzoko EHAAn 2021eko irailaren 29ko AGINDUA argitaratu zen, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko elikagaien eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzen deialdiaren 2021erako oinarriak onartzen dituena (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105338a.ml).

Gure ustez, laguntza hori interesgarria izan daiteke elikagaien eta/edo altzarien sektoreari lotutako establezimendu eta elkarteentzat. Edozein enpresa jaso dezakete onura (ETE eta enpresa handiak), “elkarteak” eta “Nortasun juridikorik gabeko pertsona fisiko edo juridiko pribatuen taldeak eta ondasun-erkidegoak”.

Aholkularitza, ingeniaritza, hardware eta software kostuetan % 60 eta 100.000 €arteko laguntzak aurreikusten dira honako hauetarako:

3.a.– Enpresei digitalizatzen hasten laguntzeko laguntzak. (…):

Diagnostikoak garatzea, soluzio digitalak ezartzeko.

Enpresan kudeaketa aurreratuko sistemak ezartzea, hala nola ERP (enterprise resource planning edo enpresa-baliabideak planifikatzeko sistemak), business intelligence deritzona (negozio-inteligentzia), SMC, mantentze-lan prebentiboa, hornidura-katearen kudeaketa logistikoa, etab.

Produktuaren bizi-zikloaren kudeaketa (besteak beste CAM CAE, PDM, DMF motako aplikazioen ezarpena);

Merkataritza elektronikoa ezartzea: erosketa elektronikoak, salmenta elektronikoak, B2B (business to business) proiektuak, B2C (business-to-consumer) proiektuak eta abar.

Telelana txertatzeko edo hobetzeko sistemak sustatzea, (…).

– Eskuratutako tresnak abian jartzeko beharrezkoak diren prestakuntza-jarduketak programatzea eta eskaintzea.

3.b.– Digitalizazio-fase aurreratuan dauden eta 4.0 teknologia txertatu nahi duten enpresetarako laguntzak. Diruz lagundu ahalko dira, besteak beste, honako jarduera hauekin lotutako jarduketak:

– Enpresen digitalizazio-egoeraren diagnostikoa, askotariko 4.0 teknologien ezarpen-maila baloratzeko.

– Mota hauetako azpiegiturak garatzea:

 • Plataforma txertatuak, biltegiratzeko, kontrolerako, alertak sortzeko, negozio-analitikako eta txostenak sortzeko oinarrizko funtzionalitateekin.
 • Datuak, kudeaketa-sistema korporatiboak eta enpresarako edo balio-katerako garrantzitsuak diren kanpo-datuak biltegiratzeko plataforma digitalekin osatzea.
 • Makina eta sistema industrial guztiak plataforma digitaletan txertatuz amaitzea.
 • Prozesu industrial guztietan zibersegurtasun-soluzio oso bat ezartzea: segurtasun-soluzioak gaitzea, gorabeherak eta arrotzak antzemateko eta horiei denbora errealean erantzuteko.

Digitalizazioa ekoizpen-prozesuan eta produktuen kontrolean:

 • Ikuskapen-sistemak eta sentsorika aurreratua eratzea.
 • Soluzio automatizatuak eta sistema robotikoak planifikatzea eta diseinatzea.
 • Prozesuko datu garrantzitsuak lortu eta txertatzea historikoen ekoizpena eta sorkuntza kudeatzeko plataforman.
 • Prozesuak optimizatzea, datuak tratatzeko teknikak aplikatuz (machine learning deritzona, etab.).
 • Prozesuen eta produktuen datuak digitalizatzea eta plataforman edo hodeian ostatatzea.
 • Gizakia-Makina interfazea (HMI) hobetzeko plan bat egitea eta abian jartzea, soluzio digitalen bidez (adib.: sentsoreak, tableta, etab.), langileen gaitasunak, prestakuntza (adib.: langile berriak), osasuna eta laneko segurtasuna hobetzeko, besteak beste.

Elikakatearen, zuraren katearen eta horien industriaren negozio-datuak analizatzea:

 • Datuak analizatzeko ereduak garatzea machine learningeko tekniken eta abarren bidez.
 • Ekoizpen-prozesua optimizatzeko eta produktuaren kalitatea, segurtasuna eta osotasuna ziurtatzeko aurreikuspen- eta agindu-ereduak garatzea: bai enpresaren barruko prozesuaren mailan (adib.: prozesuaren efizientzia hobetzea), bai balio-katearen mailan (prozesuen artean).
 • Enpresatik edo balio-katetik kanpoko datuak txertatzea, merkatuari, bezeroari, sare sozialei, klimari, inguruneari eta abarri buruzko datuak barne.

Katearen ekosistema/konektagarritasuna ezartzea/business intelligence:

 • Ekosistemako eragile guztiekin datuak partekatzeko eta ondoriozko IPR (jabetza intelektuala eta industriala) kudeatzeko plana definitzea.
 • Merkatuaren eta kontsumitzaileen eskariaren zaintza eta prospektiba, denbora errealean.
 • Hornitzaileekin, bezeroekin eta azken erabiltzaileekin –adibidez, kontsumitzaileekin– lehen harreman digitalak garatzea (esaterako, eskariaren araberako eskaeren automatizazioa).
 • Kudeaketa indibidualizatu eta proaktiboa duen eta bezero edo azken erabiltzailearengana (adibidez, kontsumitzailea) bideratutako arreta-sistema bat ezartzea.
 • Katearen gainerako mailekin, hornitzaile nagusien, bezeroen eta kateko beste eragile batzuen informazio-sistemekin osatzea.
 • Informazio partekatuaren trazabilitaterako, kalitate-kontrolerako eta subiranotasunerako sistema bat ezartzea.
 • Negozio-eredu berriak sortzea, datu adimendunen kudeaketan eta tratamenduan funtsatuta.
 • Elkarlaneko berrikuntzara, gardentasunera, komunikaziora eta abarretara bideratutako Open Data plataformak garatzea.

– Eskuratutako tresnak abian jartzeko beharrezkoak diren prestakuntza-jarduketak”.

 

Eskaerak https://www.euskadi.eus/servicios/1207201 helbidean egingo dira, azaroaren 22ra arte.

Zuen kontsultetarako, 944050019 eta 688767758 zenbakietara bidal dezakezue.

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio