101/21 Zirkularra 2021eko irailaren 15a

101/21 Zirkularra 2021eko irailaren 15a

Bazkide agurgarria:

 

Gaurko EHAAk Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2021eko irailaren 7ko Agindua argitaratzen du, Euskal Autonomia Erkidegoko gaueko aisialdiko establezimenduen titularrentzako laguntza-programa arautu eta deitzen duena (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104742e.shtml).

 

Laguntzak irailaren 16tik urriaren 6ra bitartean eska daitezke, eta bateragarriak dira beste laguntza batzuekin.

 

Agindu honetan jasotako eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainerako kudeaketak elektronikoki egingo dira. Eskabidea eskuratzeko eta betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora jo beharko da: http://www.euskadi.eus/servicios/1204401“.Ikus artikulua. 5 eskatutako informazioarekin eta adierazpenekin.

 

Agindu honetan jasotako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte beren konturako langileek edo langile autonomoek, ondasun-erkidegoek, sozietate zibilek, nortasun juridikorik gabeko unitate ekonomiko edo ondare banandu bat osatzen duten pertsona fisiko edo juridikoen elkarteek eta artikulu honetako 3. apartatuan zerrendatutako jardueren artean dauden EAEko gaueko aisialdiko establezimenduen titular diren mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek, betiere Euskal Autonomia Erkidegoan badago haien egoitza fiskala eta soziala, bai eta lantokia ere, eta haren jarduerak inpakturik pairatu badu COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko alarma-egoera deklaratu izanaren ondotik hartutako neurriak direla eta”. Arauak berariaz lotzen ditu III. eta IV. multzoetako jarduerak, 2021eko urtarrileko lizentziarekin, eta udal-lizentziarekin egiaztatuko da hori.

 

“Pertsona edo erakunde onuradunari eman beharreko laguntzaren zenbatekoa ezartzeko, eskabideari dagokion establezimenduan 2021eko ekainaren 1ean alta-egoeran zeuden langileen kopurua hartuko da aintzakotzat, ondoren zehazten den moduan:

  1. a) III. taldeko establezimenduak. Pubak eta taberna bereziak; itxiera-ordua, 02:30ean.

– 10 langile baino gutxiago: 10.000 euroko laguntza.

– 10 langile edo gehiago: 15.000 euroko laguntza.

  1. b) IV. taldeko establezimenduak. Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak; itxiera-ordua, 04:30ean.

– 10 langile baino gutxiago: 15.000 euroko laguntza.

– 10 langile edo gehiago: 35.000 euroko laguntza.

Kasu guztietan ere, langile guztien zenbaketan autonomoak ez ezik, soldatapekoak ere sartuko dira, barne hartuta jardunean daudenak, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean daudenak, lan-harremana etenda daukatenak eta jarduera utzita daudenak. Langile berak lantoki bakarrean egon ahalko du atxikita”.

 

Zuen kontsultetarako, 944050019 eta 688767758 zenbakietara bidal dezakezue.

 

Besarkada bat.

Idiomas
Scroll al inicio