07.22 Zirkularra: Kontratatzeko konpromisoa duen prestakuntza

07.22 Zirkularra: Kontratatzeko konpromisoa duen prestakuntza

Bazkide agurgarria:

Joan den abenduaren 31ko EHAAn laguntza-deialdi hau argitaratu zen: EBAZPENA, 2021eko abenduaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita 2022rako dirulaguntza-deialdia, kontratazio-konpromisoa dakarten Euskal Autonomia Erkidegoko langile langabeentzako prestakuntza-ekintzak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/12/2106480e.shtml).

Deialdi honetan bildutako laguntzen onuradun honako hauek izan ahal izango dira:

  1. a) Euskal Autonomia Erkidegoan lantokia duten enpresak, haien forma juridikoa edozein dela ere, lan-kontratuak egiteko konpromisoa dakarkien prestakuntza-ekintzak egiteko. (…) Prestakuntza egin ahal izango dute:

a.1.– Enpresek, baliabide propioekin: (…)

a.2.– Enpresek, langileak kontratatuta, helburu horretarako egokiak izanez gero”.

Diruz lagundu ahal izango dira “kontratazio-konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzak, eranskineko espezialitateei buruzkoak. (…)

Dirulaguntza eskuratzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

1) Erakunde edo enpresa eskatzaileek egiaztatu beharko dute, dirulaguntza eskatu aurretik, kontratatu behar dituzten langintza eta profiletan izena emanda dauden langabeak ez direla aski.

Horretarako, informazio hori eskatu behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulego egokian (LanF aplikazioan eskura dagoen ereduaren arabera). (…)

Izangai aski ez dagoela ulertuko da kontrata daitezkeen langabeen kopurua txikiagoa

2) Prestakuntza-ekintza amaitzen duten pertsonen % 50, gutxienez, kontratatzeko konpromisoa hartu behar dute enpresa edo erakundeek, eta kontratazio horiek ezaugarri hauek izan behar dituzte: (…)”

Programak prestakuntza-ekintzak finantzatzen ditu, kontratazio-konpromisoei lotuta. Baldintza horiek kontuan hartuta, litekeena da kontratazio horietarako prestakuntza-zentroen eskaintzak jasotzea eta konpromiso horiek sartzea.

Laguntza Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalaren prestakuntzarekin lotzen da, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko. Erebai “Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotuta ez dauden prestakuntza-ekintza kualifikatzaileak dira. Ekintza horiek honako behar hauei erantzutera eta/edo aurrea hartzera zuzenduta daude: produkzio-sistemaren kualifikazio-beharrak –bereziki sektore berritzaileenak eta/edo enplegu-aurreikuspen onenak dituztenak garatzera bideratutakoak– edo erregulazio espezifikoak dituzten produkzio-sektoreekin lotutako beharrak (lanbide-txartelak)”.

Zuen kontsultetarako, 944050019 eta 688767758 zenbakietara bidal dezakezue.

Besarkada bat

Idiomas
Scroll al inicio